Σ.Ο.ΔΙΑ
Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού
Αμυνάνδρου 7, Κουκάκι
117 41 Αθήνα
Τ: 215 2159614