Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, του ΑΤΕΙ Ηπείρου. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο τμήμα της Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Γλωσσολογία.
Έχει δικά της καταλύματα από το 2015, τα οποία διαχειρίζεται στην περιοχή του Βόλου και της Χαλκίδας απ’ όπου και κατάγεται. Είναι Community Leader της Airbnb στην Κεντρική Ελλάδα όπου συντονίζει όλους τους διαχειριστές της περιοχής και Καθηγήτρια και Σύμβουλος Αξιοποίησης Ακινήτων μέσω Βραχυχρόνιας Μίσθωσης