Γραμματέας: Κώστας Παπαπαναγιώτου

Ο Κώστας Παπαπαναγιώτου είναι μαθηματικός και κάνει το διδακτορικό του στην Sharing Economy στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Συμμετέχει στην οικονομία διαμοιρασμού από το 2007 μέσω της πλατφόρμας Couchsurfing και του Airbnb.