Ο Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017. Το όνομα προέρχεται από την μετάφραση του όρου “Sharing economy” και αφορά όλους εμάς που χρησιμοποιούμε το χώρο του διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να ανταλλάσσουμε αγαθά με άλλους χρήστες.

Όσοι ασχολούμαστε σοβαρά με την οικονομία διαμοιρασμού/sharing economy έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο στο να ερχόμαστε απ’ ευθείας σε επαφή με τους πελάτες μας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κάθε μέρα κρινόμαστε από τους πελάτες μας και αντίστοιχα κρίνουμε και αυτούς.

Ιστορία

Ο σύλλογος συστάθηκε το 2017, σαν ανεπίσημο σχήμα όμως υπήρχε από το 2015. Ξεκίνησε από εμάς που κατανοήσαμε την ιδέα του διαμοιρασμού από την αρχή και πρώτοι δραστηριοποιηθήκαμε μέσω της πλατφόρμας Couchsurfing και στην συνέχεια με την Airbnb. Η πρώτη μορφή του Σ.Ο.ΔΙΑ. ήταν άτυπες συναντήσεις για να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σε ένα χώρο τόσο φρέσκο που κανείς δεν είχε προηγούμενη γνώση ώστε   να μας δείξει πως αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Οι συζητήσεις αυτές πήραν επίσημη μορφή και νομική οντότητα με την σύσταση του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού, Σ.Ο.ΔΙΑ. το 2017. Τα μέλη μας ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την βραχυχρόνια μίσθωση, αν και σαν σύλλογος υποστηρίζουμε κάθε μορφή της Οικονομίας Διαμοιρασμού. Είμαστε λοιπόν ιδιοκτήτες, υπεκμισθωτές, διαχειριστές τρίτων,  άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά με αυτήν την δραστηριότητα  και για πολλούς από εμάς είναι πλέον η κύρια απασχόλησή μας.

Σκοπός

Να φέρουμε  σε επαφή όσους ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση, να ανταλλάξουμε απόψεις, πρακτικές και να δημιουργηθεί ένας γόνιμος διάλογος για την καλύτερη διαχείριση των ακινήτων μας. Εμείς είμαστε το πιο νέο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, θεωρούμε τον εαυτό μας κομμάτι του τουρισμού και εξελισσόμαστε ραγδαία.

Να υπάρχει ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που γίνονται είτε στο νομικό είτε στο φορολογικό τομέα. Υπάρχουν δικηγόροι στο σύλλογο και φοροτεχνικός, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να συμβουλέψουν τα μέλη μας.

Να υπάρχει επαφή με τους θεσμούς, όπως τα υπουργεία , τους δήμους, τις πλατφόρμες που ανεβαίνουν τα ακίνητα, εάν ενωθούμε θα έχουμε δύναμη ώστε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα όταν θεωρούμε ότι παρεμποδίζουν την δραστηριότητά μας.

Είναι σημαντικό να δηλώνουμε  την παρουσία μας, να εκφράζουμε τις απόψεις μας , να παρουσιάζουμε στον κόσμο την δική μας οπτική μέσω άρθρων στον τύπο, συνεντεύξεων ώστε να έχουμε τη δική μας φωνή στην κοινωνία και να αναδείξουμε με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό πρόσωπο της βραχυχρόνιας μίσθωσης