Καταστροφικό σενάριο οι περιορισμοί στη Βραχυχρόνια Μίσθωση

Η συνέντευξη της Προέδρου στο κανάλι one Κώστα Γιαννακίδη και Περικλή Δημητρολόπουλο, όπου γίνεται αναφορά στα θετικά στοιχεία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και τον τρόπο λειτουργίας τους […]